Điều khoản

Để trở thành hội viên của đánh lô đề online, bạn cần điền thông tin chính xác, chi tiết vào đơn đăng ký để tham gia. Khi đăng ký làm hội viên của đánh lô đề online hoặc sao chép đường link banner quảng cáo trên các trang web, email, bạn được coi là đồng ý bị ràng buộc bởi toàn bộ điều khoản và điều kiện được nêu trong thỏa thuận này.

Chúng tôi có quyền chấm dứt thỏa thuận này nếu thấy rằng trang web của bạn không phù hợp. Trang web không phù hợp có thể bao gồm những trang: quảng cáo các tài liệu khiêu dâm, nhắm tới trẻ em hoặc trẻ vị thành niên, cổ động bạo lực, cổ động nạn phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, tàn tật, định hướng giới tính, xúc tiến các hoạt động phi pháp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (“Quyền IP”).

“Bạn”, “hội viên” là thuật ngữ đề cập đến bạn, cá nhân, thực thể là nhóm hoặc tập đoàn đăng ký làm đại lý của chúng tôi theo thỏa thuận này và sẽ được coi là bao gồm mọi nhân viên, viên chức, quản lý, cổ đông, chủ sở hữu, các bên quản trị, các cá nhân và thực thể phụ thuộc (và “của bạn” mang nghĩa sở hữu tương ứng).

1. Trách nhiệm hội viên

a. Là hội viên, bạn có trách nhiệm quảng bá cho đánh lô đề online bằng cách thực hiện việc quảng cáo, đặt biểu ngữ và theo dõi các URL trên trang web, email và các cách liên lạc khác của bạn.

b. Bạn đồng ý đăng ký và duy trì thông tin liên hệ với đánh lô đề online chính xác và đúng sự thật.

c. Bạn sẽ chỉ trình bày nội dung và các chủ đề được đánh lô đề online phê chuẩn trước bằng văn bản trên trang web của bạn. Nội dung được coi là không phù hợp theo quyết định duy nhất của đánh lô đề online sẽ khiến thỏa thuận hội viên bị chấm dứt ngay lập tức.

d. Bạn sẽ là người duy nhất chịu trách nhiệm cho việc phát triển, điều hành và duy trì trang web của mình và tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web đó và bạn cũng là người phải chịu chi phí. Ví dụ: bạn sẽ phải tự chịu trách nhiệm để đảm bảo rằng các tài liệu đăng trên trang web của bạn không phỉ báng hoặc bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba. Vì chúng tôi không có quyền kiểm soát trang web riêng của bạn, do đó chúng tôi khước từ mọi trách nhiệm pháp lý đối với những vấn đề này. Hơn nữa, bạn phải đảm bảo mọi chi phí tranh chấp, khiếu nại vận hành trên trang web của bạn không ảnh hưởng đến chúng tôi (không chỉ giới hạn phí luật sư) có liên quan đến sự phát triển, hoạt động, duy trì và nội dung trong trang web của bạn. Điều khoản bồi thường này không tác động đến hành động riêng của chúng tôi hoặc khiếu nại chống lại bạn theo luật áp dụng.

2. Nguyên tắc hội viên

 1. Chỉ được phép sử dụng những tài liệu sáng tạo được gắn thẻ hợp lý và đã được chấp thuận, đôi khi là do chúng tôi cung cấp, để quảng bá cho đánh lô đề online. Được phép sử dụng quảng cáo thương mại và quảng cáo cá nhân nhưng tất cả những tài liệu không phải do đánh lô đề online xây dựng đều cần phải được chấp thuận bằng văn bản; chấp thuận đó sẽ không bị thu hồi nếu không có lý do chính đáng.
 2. Bạn không thể sửa đổi hoặc sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, biểu ngữ hoặc tài liệu sáng tạo nào khác do chúng tôi cung cấp vì bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của đánh lô đề online. Mọi thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ trên bất kỳ tài liệu nào do đánh lô đề online cung cấp và phê chuẩn phải giữ nguyên và không được sửa đổi hoặc loại bỏ.
 3. Với việc đồng ý tham gia chương trình hội viên đánh lô đề online, bạn đồng ý tải xuống các biểu ngữ, văn bản hoặc tài liệu quảng cáo và đặt chúng vào trang web của bạn, sử dụng chúng trong email, quản lý tiếp thị bằng URL hội viên hoặc in. Các phương pháp này là những phương pháp được chấp thuận duy nhất mà bạn có thể quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của đánh lô đề online.
 4. Các biểu ngữ và liên kết không được đặt trong email tự gửi, các bài đăng trên nhóm tin không được phép hay các phòng trò chuyện hoặc qua việc sử dụng “bots”. Thông tin được tạo trái phép sẽ không được tính và có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản hội viên của bạn với chúng tôi.
 5. Chúng tôi sẽ chấm dứt thỏa thuận này ngay lập tức nếu có bất kỳ hình thức gửi thư rác nào nhân danh bạn hoặc nếu bạn làm mất uy tín của đánh lô đề online thông qua việc quảng cáo không đúng sự thật hoặc sử dụng từ ngữ không chính xác khi nói miệng hoặc trình bày trong văn bản.
 6. Bạn sẽ không được đưa ra bất kỳ khiếu nại, tuyên bố hoặc bảo đảm nào có liên quan đến đánh lô đề online và bạn sẽ không có thẩm quyền đối với đánh lô đề online và không ràng buộc đánh lô đề online vào bất kỳ nghĩa vụ nào.
 7. Nếu không được chúng tôi phê chuẩn trước bằng văn bản, bạn sẽ chỉ sử dụng được các biểu ngữ và liên kết của chúng tôi và sẽ không thay đổi được giao diện của chúng hoặc giới thiệu bất kỳ tài liệu quảng cáo nào cho chúng tôi. Giao diện và cú pháp của các liên kết truyền được chúng tôi thiết kế và chỉ định, đồng thời tạo thành đại diện được ủy quyền và thừa nhận duy nhất của đánh lô đề online.
 8. Bạn không được cố ý làm lợi từ lưu lượng truy cập xác định hoặc đáng ngờ không được tạo ra theo thiện ý cho dù điều đó thực sự hoặc không thực sự gây thiệt hại cho đánh lô đề online. Nếu xuất hiện hoạt động gian lận do một người được hướng vào trang web thông qua liên kết của bạn, chúng tôi có quyền rút lại số tiền hoa hồng đã thanh toán cho bạn vào bất kỳ thời điểm nào. Quyết định của chúng tôi trong vấn đề này sẽ là quyết định cuối cùng và sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào tương tự. Chúng tôi có quyền giữ lại toàn bộ số tiền phải trả cho bạn theo thỏa thuận này nếu chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng lưu lượng truy cập đó đã được tạo ra do chủ ý của bạn. Ngay cả khi bạn chưa tạo ra lưu lượng truy cập đó theo chủ ý, chúng tôi vẫn có quyền khấu trừ tiền hoa hồng của hội viên có liên quan đến sự việc này.
 9. Nghiêm cấm hội viên chơi ở bất kỳ sàn cược thể thao đánh lô đề online quảng bá qua liên kết hội viên riêng hoặc từ liên kết hội viên khác chia sẻ tới bạn, hội viên không được chia sẻ tất cả hoặc một phần hoa hồng hay tiền thưởng với hội viên khác hoặc một bên thứ ba. Trong trường hợp vi phạm phần này, đánh lô đề online và trang web tương ứng đã được chơi sẽ có quyền vô hiệu lực mọi lượt chơi và hủy bỏ mọi khoản hoa hồng đã kiếm được từ lượt chơi đó và xóa hội viên khỏi chương trình hội viên, chấm dứt thỏa thuận này và vô hiệu lực mọi lượt chơi trong tương lai tại đánh lô đề online.
  Bạn không được phép duy trì đồng thời cả quan hệ hội viên và quan hệ giới thiệu với đánh lô đề online. đánh lô đề online có quyền đơn phương chấm dứt một trong hai hoặc cả hai quan hệ hội viên/hoặc giới thiệu nếu bạn vi phạm điều khoản này. Quan hệ giới thiệu đề cập đến mối quan hệ với đánh lô đề online tùy theo chương trình giới thiệu một người bạn của đánh lô đề online (như trình bày và hiện đăng trên trang web).

3. Gắn thẻ đại lý

 1. Bạn chỉ chịu trách nhiệm hướng khách hàng vào trang web của đánh lô đề online.
 2. Chỉ những khách hàng được gắn thẻ đúng mới có thể được chỉ định làm thành viên. Nếu thẻ đại lý được gắn không đúng vào trang web của hội viên hoặc không được máy chủ của đánh lô đề online tiếp nhận đúng cách thì quá trình đăng ký của khách hàng sẽ không được gán cho hội viên. Do đó, hội viên có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả liên kết đều được gắn thẻ đúng cách.

4. Chia sẻ doanh thu

 1. đánh lô đề online sẽ căn cứ vào lợi nhuận thực mà bạn kiếm được từ thành viên tuyến dưới sau đó dựa vào quy định của tỷ lệ hoa hồng để tính và chuyển vào tài khoản đánh lô đề online của bạn, mỗi tháng tổng kết bạn phải có ít nhất từ năm (5) thành viên cá cược hợp lệ. Tuy nhiên, đánh lô đề online sẽ có quyền giữ lại một khoản tiền hoa hồng đại lý trong bất kỳ tháng cụ thể cho dù một phần hay toàn bộ, bất kể của 5 thành viên hoạt động hợp lệ, trong trường hợp phát hiện đại lý không nỗ lực để thúc đẩy quảng cáo cho đánh lô đề online hơn 2 tháng, kết quả không khách đặt cược mới; thiếu các biểu ngữ đánh lô đề online trên trang web đại lý; và hoặc thiếu bất kỳ hoạt động quảng cáo trực tuyến và offline khác. Hoa hồng được giữ lại cho đến khi có các thành viên đặt cược mới nhìn thấy trong các tài khoản đại lý, khi đó đánh lô đề online sẽ có quyết định duy nhất để chi trả, hoặc toàn bộ hay một phần hoa hồng đã đóng băng. Bất kỳ khoản hoa hồng sẽ giữ lại trong một thời gian tối đa là 6 tháng, sau 6 tháng vẫn không có khách hang đặt cược thì phần hoa hồng có thể được hủy bỏ theo quyết định của đánh lô đề online.
 2. Thành viên cá cược hợp lệ tức là những khách hàng đạt được số tiền doanh thu đặt cược tối thiểu tương đương với một trăm đô la Mỹ (USD 100,00) một lần trong bất kỳ tháng dương lịch nào.
 3. Lợi nhuận để tính hoa hồng : lợi nhuận mà đánh lô đề online kiếm được từ năm (5) thành viên cá cược hợp lệ trong vòng một tháng trừ đi cá khoản chi phí, mức chi chương trình phụ, tiền thưởng hoặc chi phí quảng bá.
  1. Tiền trả lại: Chủ thẻ tín dụng phát hiện ra các giao dịch bất thường được thực hiện trên thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của họ mà chưa được sự cho phép của họ. Sau đó, chủ thẻ tín dụng yêu cầu ngân hàng của mình trả lại các khoản tiền này. Tiền trả lại liên quan đến việc sử dụng phi pháp thẻ hoặc số thẻ của chủ thẻ tín dụng từ một bên thứ ba.
  2. “Tổng Tiền cược Thắng của đánh lô đề online” là tổng của toàn bộ các khoản đặt cược của ít nhất năm (5) thành viên cá cược hợp lệ trong tài khoản hội viên của bạn trong một tháng dương lịch, trừ đi toàn bộ số tiền thắng bởi hoặc được trả cho các Thành viên Đặt cược của bạn.
  3. Nếu người chơi thực hiện thu tiền lại, thì doanh thu bị tranh chấp hoặc bị trả lại sẽ bị tước bỏ và do đó sẽ bị trừ khỏi số dư tổng của bạn cho tháng hiện tại. Nếu khấu trừ doanh thu tích lũy này vượt quá số tiền hiện tại của bạn thì số dư sẽ trở về số dư âm và bạn sẽ phải kiếm đủ doanh thu để trả cho số tiền đòi lại đó trước khi có thể bắt đầu kiếm lại doanh thu.
  4. Tiền trả lại sẽ chỉ đến hạn cho đến khi doanh thu từ những người chơi khác của bạn tạo ra đã trả hết số tiền phải trả. Bạn xác nhận rằng đánh lô đề online chỉ có thể thanh toán phần trăm lợi nhuận thực tế của họ chứ không phải là doanh thu gian lận.
  5. “Tiền thưởng” bao gồm tiền tặng, tiền miễn phí, tín dụng, thưởng đăng ký, tiền khuyến mãi và các khoản khuyến khích khác được ghi vào tài khoản của khách hàng. Vì khách hàng không thực sự mua những khoản tiền này nên đánh lô đề online không thể trả hoa hồng cho chúng.
 4. Nếu trong một tháng bất kỳ bạn không đạt được quy định trong điều khoản 4.a,4.b và 4.c là mỗi tháng ít nhất phải có năm(5) thành viên cá cược hợp lệ, bạn sẽ không nhận được hoa hồng của tháng đó cũng như tiền thua cược được tạo ra bởi các thành viên sẽ không tích lũy qua tháng sau.
 5. Lợi nhuận sẽ được cộng dồn dựa theo tỷ lệ kết cấu hoa hồng của đánh lô đề online.
 6. Lợi nhuận âm sẽ được chuyển tiếp sang tháng tiếp theo. Nếu hội viên kết thúc tháng với số dư dương thì thanh toán sẽ được thực hiện nếu nó đáp ứng được yêu cầu tối thiểu và tiền hoa hồng sẽ được trả theo số dư dương.
 7. Lợi nhuận để tính hoa hồng là căn cứ vào mức lợi nhuận trong mỗi lần giao dịch của thành viên tuyến dưới của bạn,rồi căn cứ vào cấu trúc hoa hồng để tính tỷ lệ,chỉ cần bạn vẫn duy trì là Hội viện của chúng tôi, thì những giao dịch phát sinh từ khách hàng của bạn vẫn sẽ được cộng vào.

5. Chính sách & Tính bí mật

đánh lô đề online thừa nhận quyền sở hữu của khách hàng tại thời điểm thực hiện hợp đồng đầu tiên với khách hàng. Bạn, với tư cách là hội viên, có vai trò là người đại diện giới thiệu cho đánh lô đề online. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối khách hàng (hoặc đóng tài khoản của khách hàng) nếu cần thiết để tuân theo mọi yêu cầu mà chúng tôi có thể thiết lập theo định kỳ.

Bằng cách mở tài khoản với khách hàng thì người đó hoặc tổ chức đó sẽ trở thành khách hàng của chúng tôi, và theo đó, tất cả quy định, chính sách và thủ tục hoạt động dành cho khách hàng sẽ được áp dụng cho họ.

Theo điều khoản của thỏa thuận này, bạn có thể được giao phó một số thông tin mật liên quan đến công việc, hoạt động hay công nghệ cơ bản trong chương trình hội viên của chúng tôi (chẳng hạn như phí giới thiệu mà bạn kiếm được theo chương trình). Bạn đồng ý không tiết lộ hay sử dụng thông tin mật cho người thứ ba hoặc các bên khác trừ khi bạn có được sự đồng ý từ trước bằng văn bản và rằng bạn sẽ chỉ sử dụng thông tin mật cho những mục đích cần thiết nhằm xúc tiến các mục đích của thỏa thuận này. Nghĩa vụ của bạn liên quan đến thông tin mật sẽ là điều quyết định việc chúng tôi có chấm dứt thỏa thuận này hay không.

6. Giấy phép hạn chế

 1. Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn cá nhân, không chuyển nhượng để bạn có thể một mình sử dụng thương hiệu của chúng tôi trong suốt thời hạn của thỏa thuận này (được cấp phép từ chủ sở hữu thông qua chúng tôi) có liên quan đến hiển thị biểu ngữ trên trang web của bạn.
 2. Với thỏa thuận này, chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền được dẫn khách hàng tới trang web và dịch vụ của chúng tôi, tuân theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Thỏa thuận này không cấp cho bạn quyền độc quyền hay đặc quyền được trợ giúp chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ phát sinh từ việc giới thiệu của bạn, và chúng tôi bảo lưu quyền ký kết hợp đồng với hoặc có được trợ giúp từ các bên khác vào bất kỳ thời điểm nào để thực hiện các dịch vụ có bản chất giống hoặc tương tự với dịch vụ của bạn. Bạn sẽ không được yêu cầu phí giới thiệu hoặc các khoản đền bù khác cho công việc đó hoặc thông qua những người hoặc tổ chức khác mà không phải là bạn bảo đảm.
 3. Bạn không thể cấp phép bổ sung, ấn định hoặc theo cách khác, chuyển nhượng giấy phép này. Quyền sử dụng thương hiệu của bạn có giới hạn và chỉ thông qua các bảng biểu ngữ tuyên truyền quảng cáo. Bạn sẽ không xác nhận tính không hợp lệ, tính không hiệu lực, hoặc tranh cãi về quyền sở hữu các thương hiệu trong bất kỳ hành động hoặc tiến trình nào theo bất kỳ thể loại hoặc bản chất nào, và sẽ không thực hiện hành động có thể gây tổn hại đến các quyền của chúng tôi hoặc quyền của người cấp phép của chúng tôi trong các thương hiệu đó, cung cấp sản phẩm tương tự, hoặc theo cách khác làm suy yếu tính hợp lệ hoặc làm giảm thiện chí của họ.
 4. Chúng tôi có quyền thu hồi giấy phép này tại mọi thời điểm và giấy phép sẽ được coi là đã thu hồi khi chấm dứt thỏa thuận này với bất cứ lý do gì.

7. Trách nhiệm pháp lý

 1. Quyền sở hữu và nội dung trên các trang web của chúng tôi vẫn giữ nguyên là tài sản tương ứng của chúng tôi và sẽ không bị coi là đã được chuyển giao cho hội viên thông qua bất kỳ hành động hay thiếu sót nào liên quan đến thỏa thuận hội viên này.
 2. Quyền sở hữu, nội dung và trách nhiệm pháp lý đối với các trang web của hội viên là trách nhiệm của riêng hội viên. Bạn sẽ là người duy nhất chịu trách nhiệm cho việc phát triển, điều hành và duy trì trang web của mình và tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web đó và bạn cũng là người phải chịu chi phí.
 3. Hơn nữa, bạn phải đảm bảo mọi chi phí tranh chấp, khiếu nại vận hành trên trang web của bạn không ảnh hưởng đến chúng tôi (không chỉ giới hạn phí luật sư) có liên quan đến sự phát triển, hoạt động, duy trì và nội dung trong trang web của bạn. Điều khoản bồi thường này không tác động đến hành động riêng của chúng tôi hoặc khiếu nại chống lại bạn theo luật áp dụng.
 4. Hội viên có trách nhiệm làm theo đúng thủ tục gắn thẻ và liên kết để đảm bảo theo dõi và thanh toán cho khách hàng mới.
 5. Việc thể hiện biểu ngữ & nội dung của chúng tôi trên các trang web của hội viên là trách nhiệm của hội viên. Hội viên phải đảm bảo rằng nội dung của chúng tôi được thể hiện theo quy định của chúng tôi.
 6. Hội viên phải đảm bảo rằng mọi tài liệu được đăng trên trang web của họ đều hợp pháp và không vi phạm bản quyền hay bất kỳ quyền nào khác.
 7. Chúng tôi có thể sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào có trong thỏa thuận này tại mọi thời điểm và theo quyết định duy nhất của chúng tôi, bằng cách đăng thông báo thay đổi hoặc thỏa thuận mới trên trang web của chúng tôi. Sửa đổi có thể bao gồm, ví dụ: thay đổi trong phạm vi phí giới thiệu hiện có, biểu phí, thủ tục thanh toán và các quy định của chương trình giới thiệu. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ SỬA ĐỔI NÀO, BẠN CÓ THỂ VIỆN ĐẾN QUYỀN TRUY ĐÒI DUY NHẤT CỦA MÌNH ĐỂ CHẤM DỨT THỎA THUẬN NÀY. SỰ THAM GIA LIÊN TỤC VÀO CHƯƠNG TRÌNH NÀY CỦA BẠN SAU KHI THÔNG BÁO THAY ĐỔI HOẶC THỎA THUẬN MỚI ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ ĐƯỢC COI LÀ CHẤP NHẬN THAY ĐỔI BẮT BUỘC.
 8. Thư rác – Chúng tôi không bỏ qua thư rác.
  1. Bất kỳ hình thức gửi thư rác nào sẽ dẫn đến việc tài khoản của bạn bị xem xét lại và tất cả quỹ tiền sẽ bị giữ lại để chờ điều tra tài khoản của bạn. Bạn cần phải biết rằng khách hàng của chúng tôi có khả năng gánh chịu chi phí xử lý thư được tạo do thư rác và những khoản chi phí tương tự sẽ được trừ khỏi tài khoản của bạn nếu khách hàng của chúng tôi cần sự trợ giúp. Trong trường hợp này, số tiền được xác định bởi khách hàng có liên quan sẽ là công bằng và được coi là số tiền cuối cùng và có thể chấp nhận được dựa trên thiện chí và số tiền đó có thể sẽ được thu hồi theo luật pháp và được coi là đã được bạn chấp nhận là công bằng và hợp lý và theo như sự đồng ý của bạn khi đăng ký là thành viên của đánh lô đề online.
  2. Nếu các chi phí này không được các quỹ trong tài khoản của bạn bao trả thì chúng tôi bảo lưu quyền được tìm hiểu các phương pháp thay thế khác để lấy được thanh toán, ví dụ: nếu tài khoản của bạn đã tạo ra các tài khoản thua thì chúng tôi sẽ giữ khoản thanh toán hoa hồng cho các tài khoản này cho tới khi tài khoản chịu thiệt hại được trả hết. Nếu tài khoản của bạn không hoạt động và đang sinh lợi thông qua các khoản thanh toán hoa hồng, chúng tôi sẽ quyền yêu cầu bạn thanh toán.
 9. Bạn và chúng tôi là những nhà thầu độc lập và không điều nào trong thỏa thuận này sẽ tạo ra bất kỳ hiệp hội, liên doanh, đại lý, công ty, đại diện bán hàng hoặc quan hệ công việc nào giữa các bên. Bạn sẽ không có quyền để thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ đề nghị hoặc tuyên bố nào nhân danh chúng tôi. Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ nhận định nào, cho dù trên trang web của bạn hoặc theo cách khác, trái với mọi điều trong đoạn này.

8. Các thông tin khác

 1. Khả năng chuyển nhượng và tính thích hợp.
  Bạn không thể ấn định thỏa thuận này bằng luật pháp hoặc bằng cách khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Tùy theo hạn chế đó, thỏa thuận này sẽ ràng buộc, có hiệu lực đối với lợi ích, và có thể thi hành chống lại bạn, chúng tôi và người thừa hưởng, người kế quyền của chúng tôi.
 2. Không khước từ
  Việc chúng tôi không buộc bạn phải thực hiện nghiêm chỉnh bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này không cấu thành việc từ bỏ quyền của chúng tôi trong việc buộc bạn thực hiện điều khoản đó hay bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này về sau. CHÚNG TÔI KHÔNG CHO PHÉP VÀ SẼ KHÔNG CÔNG NHẬN BẤT KỲ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, XÓA BỚT HAY XEN VÀO NÀO ĐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY. Không nhân viên, viên chức hay người đại diện nào có thể thay đổi, sửa đổi hay khước từ bằng lời nói bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này.
 3. Phương pháp
  Quyền và giải pháp của chúng tôi dưới đây sẽ không loại trừ lẫn nhau, tức là việc thực hiện một hoặc nhiều điều khoản của thỏa thuận này sẽ không ngăn cản việc thực hiện một điều khoản bất kỳ nào khác. Bạn thừa nhận, xác nhận và đồng ý rằng những thiệt hại có thể không tương xứng với vi phạm hoặc vi phạm có thể xảy ra đối với thỏa thuận này, và trong trường hợp có vi phạm hoặc vi phạm có thể xảy ra đối với bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này thì các quyền và nghĩa vụ tương ứng của các bên có thể được thực thi bởi hoạt động, lệnh cụ thể hoặc phương pháp hợp lý khác. Không có điều nào trong thỏa thuận này sẽ giới hạn hay ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của chúng tôi theo luật pháp, hay mặt khác, đối với vi phạm hay vi phạm có thể xảy ra đối với bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này thì mục đích của điều khoản này là làm sáng rõ rằng các quyền và nghĩa vụ tương ứng của chúng tôi sẽ có thể được thực thi một cách hợp lý cũng như theo luật pháp hoặc cách khác.
 4. Hiệu lực từng phần / Quyền khước từ
  Bất cứ khi nào có thể, từng điều khoản của thỏa thuận này sẽ được hiểu theo cách thức có hiệu lực và hợp lệ theo luật áp dụng, tuy nhiên nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi được theo bất kỳ khía cạnh nào thì điều khoản đó sẽ không có hiệu lực chỉ đối với phạm vi không còn hiệu lực hoặc không thể thực thi mà không làm mất hiệu lực các điều còn lại của thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản nào về việc này. Không hàm ý khước từ thực hiện hoặc không thi hành mọi quyền và khước từ phải được thể hiện bằng văn bản mới có hiệu lực.

9. Thời hạn & Chấm dứt

 1. Thời hạn của thỏa thuận sẽ bắt đầu khi bạn tải mã liên kết về và liên kết mã này đến trang web của chúng tôi. Thời hạn sẽ tiếp tục trừ khi và cho đến khi một trong hai bên thông báo cho nhau bằng văn bản về việc muốn chấm dứt thỏa thuận, trong trường hợp đó thỏa thuận này có thể được chấm dứt ngay lập tức. CHẤM DỨT THEO Ý MUỐN, VÌ LÝ DO BẤT KỲ CỦA MỘT TRONG HAI BÊN. Với mục đích thông báo chấm dứt, thông báo qua email được coi là mẫu đơn thông báo trực tiếp và bằng văn bản.
 2. Trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận này:
  1. Bạn phải gỡ bỏ (các) biểu ngữ của đánh lô đề online ra khỏi trang web của mình và vô hiệu mọi liên kết từ trang web của bạn đến đánh lô đề online.
  2. Mọi quyền và giấy phép được cấp cho bạn trong thỏa thuận này sẽ bị chấm dứt ngay lập tức.
  3. Bạn sẽ chỉ được hưởng các phí giới thiệu chưa thanh toán (nếu có) do bạn kiếm được vào hoặc trước ngày chấm dứt thỏa thuận, được quyền bảo lưu khi việc chấm dứt thỏa thuận là kết quả của việc bạn vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận này, như được trình bày chi tiết tại điều 9.b.iv bên dưới. Chúng tôi có thể khấu trừ khoản thanh toán cuối cùng của bạn trong một thời gian hợp lý để đảm bảo thanh toán đúng số tiền.
  4. Nếu bạn chưa thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ không thanh toán cho bạn phí giới thiệu mà bạn sẽ được hưởng khi chấm dứt.
  5. Chúng tôi có thể khấu trừ khoản thanh toán cuối cùng của bạn trong một thời gian hợp lý để đảm bảo thanh toán đúng số tiền.
  6. Nếu chúng tôi tiếp tục cho phép hoạt động (tạo doanh thu) từ các khách hàng sau khi đã chấm dứt thì điều đó sẽ không cấu thành việc tiếp tục hay gia hạn cho thỏa thuận này hay sự từ bỏ việc chấm dứt.
  7. Bạn sẽ trả lại cho chúng tôi bất kỳ thông tin bí mật nào và toàn bộ các bản sao thông tin mà bạn nắm giữ, bảo quản và kiểm soát và sẽ dừng toàn bộ việc sử dụng bất kỳ tên thương mại, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng và các tước hiệu buôn bán khác.
  8. Bạn và chúng tôi sẽ miễn trừ cho nhau mọi nghĩa vụ và trách nhiệm xảy ra hoặc phát sinh sau ngày chấm dứt thỏa thuận này, ngoại trừ các điều khoản có liên quan đến những nghĩa vụ, theo bản chất, được định rõ để luôn tồn tại và có hiệu lực ngay cả khi chấm dứt thỏa thuận, như đã trình bày trong thỏa thuận này. Chấm dứt thỏa thuận sẽ không giúp bạn tránh được bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc vi phạm thỏa thuận này, đã xảy ra trước khi chấm dứt thỏa thuận.
  9. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT THỎA THUẬN NÀY NẾU ĐỊNH RÕ (THEO QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI) RẰNG TRANG WEB CỦA BẠN KHÔNG PHÙ HỢP. Trang web không phù hợp có thể bao gồm những trang: hướng vào trẻ em, quảng cáo các tài liệu khiêu dâm, cổ động bạo lực, cổ động nạn phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, tàn tật, định hướng giới tính hoặc tuổi tác, xúc tiến các hoạt động phi pháp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

10. Quan hệ các bên

Bạn và chúng tôi là những nhà thầu độc lập và không điều nào trong thỏa thuận này sẽ tạo ra bất kỳ hiệp hội, liên doanh, đại lý, công ty, đại diện bán hàng hoặc quan hệ công việc nào giữa các bên. Bạn sẽ không có quyền để thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ đề nghị hoặc tuyên bố nào nhân danh chúng tôi. Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ nhận định nào, cho dù trên trang web của bạn hoặc theo cách khác, trái với mọi điều trong đoạn này.

11. Tiền bồi thường

Tại đây bạn đồng ý bảo đảm và thừa nhận rằng đánh lô đề online, các thực thể mà đánh lô đề online đại diện và các hội viên, những người quản lý, viên chức, nhân viên, đại lý, cổ đông, đối tác, thành viên và những người chủ sở hữu khác của đánh lô đề online sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ và toàn bộ khiếu nại, hành động, yêu cầu, tiền nợ, tổn thất, thiệt hại, phán quyết, hòa giải, phí tổn (kể cả phí luật sư trung bình), và chi phí (bất kỳ hoặc toàn bộ những sự việc đã nói ở trên hoặc dưới đây được quy là “tổn thất”) trong phạm vi tổn thất được hiểu theo nghĩa thông thường (hoặc các hành động có liên quan đến những sự việc đó) phát sinh ngoài hoặc dựa trên

(i) bất kỳ khiếu nại nào về việc sử dụng thương hiệu hội viên của chúng tôi có vi phạm bất kỳ thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền, giấy phép, tài sản trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào khác,

(ii) bất kỳ việc dẫn nào sai về sự đại diện hoặc bảo đảm hoặc vi phạm điều khoản hoặc thỏa thuận của bạn ở đây,

(iii) việc phát triển, hoạt động, duy trì và nội dung trên trang web của bạn, các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp từ trang web của bạn, hoặc (iv) bất kỳ khiếu nại nào có liên quan đến trang web của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung trong đó, không thể quy cho chúng tôi.

12. Tuyên bố miễn trừ

Chúng tôi không biểu lộ hoặc hàm ý bảo đảm hoặc đại diện cho chương trình giới thiệu hay dàn xếp thanh toán phí giới thiệu (bao gồm, nhưng không giới hạn chức năng, giấy bảo đảm sự phù hợp, khả năng bán, tính hợp pháp, sự không vi phạm hoặc bất kỳ bảo đảm hàm ý nào phát sinh ngoài quá trình thực hiện, giao dịch hoặc sử dụng thương mại). Ngoài ra, chúng tôi không tuyên bố rằng quá trình hoạt động của trang web chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc gặp phải lỗi nào và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với hậu quả của bất kỳ gián đoạn hay lỗi nào.

13. Phạm vi trách nhiệm

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại gián tiếp, riêng biệt hoặc do hậu quả (hoặc bất kỳ tổn thất doanh thu, lợi nhuận hoặc dữ liệu nào) phát sinh có liên quan đến thỏa thuận này hoặc chương trình giới thiệu, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Hơn nữa, khoản nợ gộp chung của chúng tôi phát sinh có liên quan đến thỏa thuận và chương trình này sẽ không vượt quá tổng số tiền hoa hồng đã thanh toán hoặc phải thanh toán cho bạn theo thỏa thuận này. Không có điều nào trong thỏa thuận này được xây dựng để cấp quyền, biện pháp hoặc lợi ích cho bất kỳ cá nhân hoặc thực thể chứ không phải là một bên nào đối với thỏa thuận này. Nghĩa vụ của chúng tôi theo thỏa thuận này không hình thành nghĩa vụ cá nhân của những người quản lý, viên chức hoặc cổ đông của chúng tôi. Bất kỳ khoản nợ nào phát sinh theo thỏa thuận này sẽ chỉ được thanh toán bằng phí giới thiệu phát sinh và bị giới hạn đối với những thiệt hại trực tiếp.

14. Điều tra độc lập

Bạn thừa nhận đã đọc thỏa thuận này và đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện của thỏa thuận. bạn hiểu rằng chúng tôi có thể thu hút giới thiệu khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào (trực tiếp hoặc gián tiếp) theo các điều khoản có thể khác với điều khoản có trong thỏa thuận này hoặc điều hành các trang web tương tự hoặc cạnh tranh với trang web của bạn. bạn đã độc lập đánh giá mong muốn tham gia chương trình hội viên này và không dựa vào bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc nhận định nào khác với những điều được nêu rõ trong thỏa thuận này.

15. Luật & cơ chế

Thỏa thuận này sẽ được xây dựng và quản lý theo luật pháp nước Anh. Bất kỳ tranh chấp, tranh luận hoặc khiếu nại phát sinh hoặc có liên quan đến thỏa thuận này sẽ được đưa ra tòa và được tòa án với một thẩm phán do trung tâm trọng tài chỉ định quyết định. Trụ sở phân xử sẽ ở Luân Đôn, Vương quốc Anh, địa điểm do trung tâm trọng tài quyết định, ngôn ngữ phân xử là tiếng Anh và các quy tắc do trung tâm trọng tài thiết lập sẽ điều khiển quá trình này. Tòa án phân xử có quyền phát lệnh và quyết định của tòa sẽ là cuối cùng, hoàn toàn bắt buộc và có tính chất cưỡng bách đối với các bên lần lượt từ bỏ bất kỳ quyền hạn xét xử hoặc địa điểm xét xử nào khác có thể áp dụng và đồng ý tuân theo quyết định phân xử, từ bỏ mọi kháng cáo dưới bất kỳ hình thức nào.

16. Trước sự chứng kiến của các bên

Bằng việc đọc và công nhận các điều khoản và điều kiện trong mẫu đăng ký hội viên, bạn đồng ý với tất cả điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này. đánh lô đề online bảo lưu quyền giữ lại thanh toán của bất kỳ hội viên nào vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào có trong tài liệu này.